Małe WRO

Podobnie jak podczas wcześniejszych edycji Biennale, także w 2017 roku realizujemy specjalny program dedykowany dzieciom i ich najbliższym.

W tym roku do stworzenia programu Małego WRO 2017 zaprosiliśmy zaprzyjaźnioną z Centrum Sztuki WRO rodzinę – państwa Kraszewskich: Agnieszkę i Jana – rodziców – oraz piątkę ich dzieci: Basię (17 lat), Krzysia (14 lat), Grzesia (13 lat), Olgę (9,5 roku) i Łucję (4 lata). Są stałymi bywalcami Niedzielnych Poranków we WRO, wystaw, warsztatów i innych projektów od momentu powstania Centrum Sztuki WRO w 2008 roku. Uczestniczą w programie WRO głęboko rozumiejąc specyfikę formuły naszych działań.

Do głównego programu Biennale WRO 2017 DRAFT SYSTEMS zespół programowy WRO wyłonił z nadesłanych przez artystów zgłoszeń ponad sto prac. Spośród nich dla młodych odbiorców Biennale wybiera prace rodzinny zespół kuratorski.

Chodzi o dopuszczenie do głosu różnych perspektyw – młodszych i starszych dzieci, a także rodziców. Rodzinny wielogłos dotyczący prac bywa niejednokrotnie pełen zgodnych odczuć, a czasem zupełnie kontrastowych skojarzeń. Dzieła, które zainteresowały rodzinę Kraszewskich znajdą się w Przewodniku Małego WRO 2017, który będzie kontynuować serię wydawniczą, rozpoczętą w ramach Małego WRO 2015. Wspólnie z rodzinnym zespołem kuratorskim przygotujemy publikację, zawierającą opisy prac, którym towarzyszyć będą komentarze, ilustracje, skojarzenia, zadania i zagadki przygotowane przez członków rodziny.

Nad pracami programowymi związanymi z Małym WRO 2017 czuwa Magdalena Kreis, odpowiedzialna m.in. za działania z zakresu rozwoju publiczności, programu Mediacji Sztuki we WRO, działania warsztatowe w ramach Eco Expanded City oraz Małe WRO 2015. Pomysł na program Małego WRO 2017 wynika z chęci wypracowania nowej jakości pracy z publicznością, stworzenia nowatorskiej formuły wyboru i opisu prac pod kątem młodego odbiorcy Biennale WRO 2017. Przewodnik Małego WRO 2017 ma zachęcać dzieci i ich najbliższych, którzy odwiedzają wystawy Biennale WRO 2017 do dyskusji o pracach, poszukiwania własnych interpretacji, a także pobudzać do własnych działań twórczych.

Częścią Małego WRO 2017 będzie także specjalna projekcja w ramach Niedzielnego Poranka we WRO zaplanowana na 21 maja. Do stworzenia programu projekcyjnego zaprosiliśmy berlińską artystkę Antje Heyn. Widzowie mogą ją już kojarzyć ze świetnej czarno-białej animacji „PAWO” prezentowanej podczas Biennale WRO 2015. Jej najnowsza animacja „Trial & Error” („Metodą prób i błędów”) została również wyłoniona z otwartego naboru prac zgłoszonych na Biennale WRO 2017. Antje Heyn wybierze dla naszej publiczności prace zaprzyjaźnionych twórców animacji.

W programie Małego WRO nie zabraknie także spacerów po wystawach pod opieką Przewodników Sztuki. Możliwość rezerwacji: TUTAJ

Za opracowanie graficzne Małego WRO 2017 będzie odpowiadać, podobnie jak w 2015 roku, Michał Loba – młody grafik i ilustrator.

W Przewodniku Małego WRO znajdzie się też formularz do głosowania na najciekawszą – zdaniem młodych odbiorców Biennale WRO – pracę, prezentowaną na wystawach w tym roku. Wyniki głosowania zostaną ogłoszone wraz z początkiem projektu WRO Résumé.