BitterCoin
César Escudero Andaluz (ES) + Martín Nadal (ES)
instalacja, 2016

„BittterCoin” to stary zhakowany kalkulator, przystosowany do zatwierdzania oczekujących transakcji w bitcoinach, wykonywanych w technologii Blockchain (rozproszona sieciowa baza danych). „BitterCoin” to instalacja z pogranicza internetu rzeczy, archeologii mediów i ekonomii. Wszystkie wykonywane przez nią operacje wyświetlane są na ekranie kalkulatora, a następnie drukowane.

Oryginalny Bitcoin to zdecentralizowany system transakcji kapitałowych, w którym każdy węzeł (tj. użytkownik, nazywany w sieci „minerem” – „górnikiem”) może samodzielnie zweryfikować i zatwierdzić transakcję, otrzymując za to gratyfikację w krypto-walucie.

W ostatnich latach technologia ta stała się przedmiotem poważnej walki konkurencyjnej, w której kartą przetargową jest moc obliczeniowa niezbędna do skutecznego wydobywania bitcoinów. Proces “kopania” bitcoinów wymaga pracy ogromnych urządzeń, przypominających serwerownię i wiąże się z dużym zużyciem prądu – operacja odbywa się bowiem bez przerwy i przynosi korzyści tylko właścicielowi najbardziej wydajnej technologii. „BitterCoin” zajmuje w tym dyskursie pozycję retoryczną; ograniczony w swoich funkcjach komputer produkuje Bitcoiny w ślimaczym tempie.

César Escudero Andaluz (ES), urodzony w 1983 roku, studiował sztuki plastyczne, architekturę i projektowanie na Uniwersytecie w Salamance oraz sztuki wizualne i multimedia na Politechnice w Walencji. Od 2011 roku studiuje w Interface Culture LAB na Kunstuniversität Linz, badając związki między interfejsami a użytkownikami. Jako artysta i naukowiec, interesuje się naturą interakcji między komputerem a człowiekiem, krytyką interfejsów i kulturą cyfrową w kontekście socjo-politycznym. Zajmuje się produkcją obrazów, rzeźbą, grami wideo, instalacjami, kulturą sieciową, internetem rzeczy, robotyką, zawłaszczeniami interfejsów oraz archeologią mediów.

Martín Nadal (ES) mieszka w Linzu, gdzie studiuje kulturę interfejsu na Kunstuniversität. Współpracował przy wielu projektach i warsztatach z zakresu sztuki i technologii. Interesuje się również ilustracją i kinematografią. Jego prace były prezentowane m.in. podczas Visualizar 11 (Medialab Prado), Ars Electronica, AMRO Festival czy Settimana della Scienza (Genua).