BLACKLIST
Christoph Wachter (CH) + Mathias Jud (CH)
instalacja, od 2015

„BLACKLIST” tropi zakazane obrazy za pomocą programów, baz danych i wyszukiwarek, opracowanych specjalnie w tym celu. „BLACKLIST” zapuszcza się w otchłań, w obszar bolesny, niebezpieczny i przepełniony cierpieniem. Negatywny porządek wizualny stopniowo powraca do obrazu. Znaleziska są mechanicznie odtwarzane jak szkic podmiotu i sejsmograf wzrokowej regulacji. Pojawia się kompozyt, niczym sylwetka tego, co jest sugestią rzeczy możliwych do obejrzenia poza zakazem. Przedsięwzięcie to można porównać do archeologii, do badania tego, co jest pod powierzchnią, co jest uważane za inny, bardziej niebezpieczny wizualny świat.