DEFOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOREST
Joana Moll (ES)
instalacja sieciowa, 2016

CO2GLEDEFOOOOOOOOOOOOOOOOOOOREST to dwie sieciowe prace badające fizyczne skutki oddziaływania internetu na ekosystem. 40% całkowitego śladu węglowego związanego z funkcjonowaniem internetu powiązać można z projektowaniem stron internetowych. Według ostatnich badań, internet jest odpowiedzialny za 2% globalnej emisji dwutlenku węgla. To więcej niż generuje przemysł lotniczy. Do przesłania 1 GB informacji potrzeba 13 kWh energii, co odpowiada emisji 7,07 kg CO2. Ze średnią 58 000 wejść na sekundę, google.com jest najczęściej odwiedzaną stroną internetową na świecie. Aplikacja CO2GLE wyświetla globalną emisję CO2 generowaną w każdej sekundzie przez wyszukiwarkę google, a DEFOOOOOOOOOOOOOOOOOOOREST oblicza liczbę drzew potrzebnych do absorpcji całkowitej ilości dwutlenku węgla, będącej skutkiem wszystkich wejść na stronę google w ciągu danej sekundy. Obie prace powstały w celu zbadania wizualnych strategii, mogących uruchomić myśli i działania, które ujawniłyby niewidoczne związki między czynnościami podejmowanymi podczas korzystania z cyfrowych technologii komunikacyjnych, a ich konsekwencjami.

Powiększ
Zmniejsz