Embroidered Data
Ioan Ovidiu Cernei (RO)
instalacja interaktywna + obiekty, 2015-2017

Idea projektu opiera się na wzorcach wygenerowanych haftów oraz formularzu wprowadzania danych, który pozwala użytkownikowi stworzyć własny wzór. Tradycyjne wzory haftów były wykorzystywane do budowania tożsamości w społecznościach wiejskich. Generator haftów stara się rozszerzyć tę praktykę i dostosować ją do współczesnych warunków. Regionalne markery wzorców tworzone są przez porównanie kraju pochodzenia użytkownika z krajem zamieszkania i całym kontynentem europejskim w odniesieniu do czynników takich, jak PKB, wielkość populacji, różnorodność kulturowa i charakter danych mniejszości. Pozostałe markery reprezentują dokładniejsze porównanie poszczególnych poziomów wykształcenia, kariery i relacji społecznych. Powstałe wzorce są więc refleksją nad kwestiami tożsamości, praktyk migracyjnych i nierówności we współczesnej Europie.

Ioan Ovidiu Cernei (RO), urodził się w 1987 roku, ukończył studia magisterskie z zakresu sztuki interaktywnej w Interface Cultures Lab Uniwersytetu Sztuki i Wzornictwa Przemysłowego w Linzu. Jego prace wykorzystują szeroką gamę technologii jako medium do wyrażania i zaspokajania potrzeb, zmartwień i frustracji codziennego życia poprzez zabawne interakcje oraz próby znalezienia pocieszenia i zrozumienia w obliczu trudnej, skomplikowanej rzeczywistości. Jego prace były prezentowane m.in. podczas FILE w Sao Paulo (2016) i Ars Electronica (2014, 2011), w OK Centre Linz podczas Höhenrausch (2016) oraz Technolust Exhibtion w MuseumsQuartier w Wiedniu (2012).