Horyzont zdarzeń
Magdalena Gembala (PL)
instalacja interaktywna, 2016

promotor: prof. ASP dr hab. Grzegorz Biliński
kierunek: Intermedia
Pracownia Archisfery
Katedra Obszarów Sztuki
Wydział Intermediów
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Artystka podejmuje próbę wytłumaczenia i zobrazowania zjawisk zachodzących we wnętrzu czarnej dziury. Zaznajomiona z najnowszymi odkryciami w dziedzinie astronomii i fizyki, stara się przedstawić możliwość oddziaływania obiektów na ludzką świadomość. Dzieło nawiązuje do granic ludzkiego poznania – niemożności wyobrażenia sobie większej ilości wymiarów, niż te, które znamy z codziennego doświadczenia. Konstrukcja jako wariacja na temat wstęgi Möbiusa daje możliwość dotknięcia nieskończoności i przenosi obserwatora w inną rzeczywistość, z którą może wejść w dialog.

Magdalena Gembala (PL), urodzona w 1993 roku w Krakowie, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie (dyplom licencjacki, 2016). Obecnie studentka Informatyki stosowanej na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH w Krakowie, a także oraz Product Design w poznańskiej School of Form. Prace artystyczne stanowią odbicie szerokiego spektrum jej zainteresowań. Koncentruje się na problematyce nauki w świecie sztuki, skutecznie łączy ze sobą dyscypliny, takie jak projektowanie, fizyka czy też programowanie. Jak środku wyrazu używa instalacji, grafiki 2D i 3D oraz fotografii.