Lazy Eye
Aleksandra Stodulska (PL)
instalacja, 2016

„Lazy eye”, czyli leniwe oko, zwane także amblyopią, jest zaburzeniem rozwoju wzroku, w którym oko nie osiąga prawidłowej ostrości, nawet w okularach korekcyjnych lub soczewkach kontaktowych. Amblyopia najczęściej rozwija się w okresie niemowlęctwa i wczesnego dzieciństwa. W większości przypadków dotyczy tylko jednego oka.

Instalacja Aleksandry Stodulskiej jest oparta na doświadczeniu niedowidzenia artystki. Autorka poprzez szereg badań stworzyła wizualizacje sposobu postrzegania tekstu chorym okiem. Praca porusza problem postrzegania i skupienia, ale także nadmiaru informacji, zagubienia i dyskryminacji.

Aleksandra Stodulska (PL), urodzona w 1992 roku, absolwentka Pracowni Multimediów i Technik Przetwarzania Obrazu w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie, gdzie zrealizowała również aneks w Pracowni Grafiki Warsztatowej. W swojej twórczości odnosi się do swoich doświadczeń oraz obserwacji świata i tego, w jaki sposób funkcjonuje w nim jednostka ludzka. Fascynuje ją natura, czas oraz człowiek. W 2016 roku odbyła się jej wystawa indywidualna w Galerii Medium w Warszawie. Jest także uczestniczką wystawy pokonkursowej Międzynarodowego Triennale Grafiki Cyfrowej w Gdyni (2016) oraz Biennale Grafiki Studenckiej w Poznaniu (2017).

Powiększ
Zmniejsz