Paper Clock
Przemysław Jasielski (PL)
instalacja, 2017

„Paper Clock” to w pełni funkcjonalny zegar, wykonany w całości z papieru. Na potrzeby projektu artysta przystosował tradycyjny mechanizm, pozbawiony dodatkowych napędów. Jasielski eksperymentuje z papierem jako nietrwałą, wychodzącą z użycia materią oraz poszukiwaniem alternatywnych rozwiązań na drodze inżynieryjnej pracy nad maszyną. Monumentalny, nakręcany zegar, będący precyzyjnym miernikiem parametrów rzeczywistości, nie spełnia swojej funkcji: niepoprawnie odmierza czas, a jego tarcza jest niewidoczna dla widza. Ponadto nie jest – zgodnie ze swoją tradycją – długowieczny, gdyż za sprawą nietrwałości materii papieru, jego żywotność przewidywana jest jedynie na czas wystawy. Jego sens uwarunkowany zaprzeczeniem to egzemplifikacja oporu wobec jednorodnego kierunku rozwoju kultury europejskiej i wtłaczania człowieka w schemat racjonalności.

Ironiczna gra „oporu wobec systemu” sprzyja poszukiwaniu nowych rozwiązań poprzez świadome popełnianie błędu. Dla sztuki i nauki ów opór ma znaczenie ze względu na poszukiwanie alternatywnych dróg rozwoju. W erze wydajności i utowarowienia wszelkich nowych zastosowań nieużyteczny zegar staje się elementem świata codziennego, wykorzystanym do refleksji artystycznej. Nie ma ona jednak na celu przeciwdziałanie technologiom, a krytyczne myślenie wykorzystane do wysuwania pozytywnych wniosków, sprzyjając świadomemu funkcjonowaniu w kulturze technologicznej.

Przemysław Jasielski (PL), urodzony w 1970 roku, związany z Poznaniem artysta, łączący sztukę z nauką i technologią. Tworzy instalacje, obiekty, rysunki i fotografie. Do procesu kreacji podchodzi z pozycji inżyniera, stosując precyzyjne planowanie i badania naukowe, jednakże kładąc przy tym główny nacisk na aspekt konceptualny. Większość z prac eksploruje rytuały codziennej rzeczywistości, podejmując specyficzną grę z wyobraźnią i świadomością widza, z jego nawykami, ukształtowanymi przez współczesny świat, a także samą obecność w tym świecie. Pozostają w ścisłej relacji z przestrzenią, w której są prezentowane. Są one zwykle interaktywne, zapraszając widza do zabawy, a nawet wpływania na ich kształt. Ich idee opierają się na konfrontacji zastanej rzeczywistości z jej transformacją, która pozwala spoglądać na świat świeżym okiem. Tematem prac są też często działania powszechnie uważane za niemożliwe, niepotrzebne lub nieefektywne. Jego realizacje zawierają sporą dawkę specyficznego, krytycznego poczucia humoru. Jasielski uczestniczył w wystawach na całym świecie: zarówno indywidualnych – Paper Bridge Over Stone Water w Tokyo Wonder Site (Tokio, Japonia, 2012) czy Analog Immigration w CSU Galleries (Cleveland OH, USA, 2013), jak i zbiorowych – Apparat. Retrogression Through Technological Progress w The Sculpture Center (Cleveland OH, USA, 2016), L’arte differente: MOCAK al MAXXI w MAXXI (Rzym, Włochy, 2016).