Parallel (Idology)
Talk to Jiwon – Jiwon Choi (KR)
eksperymentalny film krótkometrażowy z elementami performansu, 2015-2017, 29:50

W 1948 roku Półwysep Koreański podzielono na Koreę Północną i Południową wzdłuż 38. równoleżnika. Choi wprowadza widza w najnowszą historię i kulturę Korei poprzez skontrastowanie losów swojego dziadka, który walczył w Wojnie Koreańskiej, z rozwojem k-popu.

Artystka ukazuje paralele pomiędzy militaryzmem Korei a jej kulturą komercyjną, by wywołać dyskusję na temat użycia ideologii wspólnych dla obu narracji, takich jak kult jednostki, uniformizacja, dyktatura czy iluzoryczność.

„Równoleżnik” to film eksperymentalny, który przybiera formę dokumentu, kolażu wideo, zawłaszczenia i performansu na żywo z udziałem widzów.

38. równoleżnik nie jest jedynym, który dzieli Półwysep Koreański; ideologia przenika do wszystkich warstw społecznych, między pokolenia, między odbiorców, między iluzję a rzeczywistość.

 

Powiększ
Zmniejsz