Perspective Maps of Kabelvåg
Bull.Miletic (NO/US)
instalacja, 2016

W pracy Perspective Maps of Kabelvåg (1816-2016), mapa autorstwa Kristine Colban zostaje potraktowana jako miejsce fizyczne, które artyści „zwiedzają” za pomocą wirtualnej kamery do zdjęć lotniczych. Od czasu do czasu materiał przeplata się z nagraniami z drona, przedstawiającymi tę samą lokalizację (wioskę Kabelvåg i jej okolice). Dzięki technologii emulacji i tranzycji artyści zestawiają ze sobą te dwa typy obrazowania lotniczego, by w ramach otwartej kompozycji ukazać występujące pomiędzy nimi związki. Ważną częścią instalacji jest też sama przestrzeń wystawiennicza. Specjalnie zaprogramowany mechanizm sterujący ruchem projektora umożliwia bowiem jej ciągłe przekształcenia w czasie rzeczywistym. Powoli pokonując dystans pomiędzy dwiema przeciwległymi ścianami, wyświetla on obrazy o zmiennych wymiarach – od kilkucalowych miniatur do obrazów obejmujących całą salę.

Ujęcia lotnicze z drona łatwo porównać do sztuki kartografii; obie techniki umożliwiają nawigację w terenie oraz ułatwiają lokalizację obiektów w przestrzeni. Obie polegają też w dużej mierze na tych samych technologiach obrazowania, sieciowania i geolokalizacji przedmiotów i miejsc w przestrzeni, która jest wiecznym procesem wykluczającym jakąkolwiek stałość według Henriego Lefebvre’a. Co więcej, tzw. „widok z lotu ptaka” jest bardzo subiektywny, a jego siła oddziaływania zależy w dużej mierze od skali, w jakiej został przedstawiony. Gdy wyświetlany obraz jest niewielki, mamy poczucie kontroli, gdyż jego treść zamyka się w obejmowanych umysłem ramach. Wraz z oddaleniem się projektora, obraz rośnie w oczach, przybierając rozmiary pomieszczenia, w którym znajdują się widzowie. Nieuchronnie tracą oni wtedy punkt odniesienia, mimowolnie stając się częścią otwartej kompozycji.