Zabriskie Point Reversed
Emily McFarland (IE)
wideo, 2015, 5:44

„Zabriskie Point Reversed” na nowo odkrywa fragment finałowej sceny filmu z 1970 roku „Zabriskie Point” włoskiego reżysera Michelangelo Antonioniego – ukazany w zwolnionym tempie wybuch zamieniający artefakty konsumenckiego kapitalizmu w kalejdoskopowe barwy i formy. Poprzez transgresyjny zwrot, „Zabriskie Point Reversed” bada powiązania między rewolucją w sztuce, filmie i społeczeństwie.