3. Konkurs Najlepszych Dyplomów Sztuki Mediów

wystawa w trzech lokalizacjach

Trzecia edycja Konkursu Najlepszych Dyplomów Sztuki Mediów – podobnie jak dwie poprzednie – jest przeglądem najlepszych dyplomów licencjackich i magisterskich z zakresu nowych mediów, zrealizowanych na publicznych uczelniach artystycznych w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, WarszawieWrocławiu.

Wydarzenie podkreśla rosnące znaczenie tej dziedziny w obrębie sztuki współczesnej, jest także skoncentrowane na promocji absolwentów. W tym roku wydarzenie przyjmuje wymiar międzynarodowy – wystawa konkursowa będzie częścią programu 17. Biennale Sztuki Mediów WRO 2017 DRAFT SYSTEMS, otwartą dla specjalistów i szerokiej publiczności.

Projekt rozwijany od 2015 roku tworzy platformę do wymiany doświadczeń pomiędzy uczelniami o różnorodnych modelach kształcenia w dziedzinie sztuki mediów, również podczas towarzyszącej wystawie konferencji.

Wystawie towarzyszy konferencja INTERMEDIA A ZWROT KINEMATOGRAFICZNY.