Julia Tyszka

Warley Desali, Class of the Day

Miniaturowe zabawki z papieru umieszczone w miejskiej przestrzeni zostają podpalone przez artystę, by na oczach widza obrócić się w popiół. Autobus, ambulans, wóz policyjny, dom i telewizor (symbole współczesności) oraz towarzyszące im czarno-białe widokówki zostają sprofanowane poprzez nadaną im nową zabawkową formę, a następnie giną w ogniu.

Każdy pożar ma tu symboliczny charakter, stanowi komentarz do problemów współczesnego świata, porusza kwestie władzy czy społecznych dysproporcji – tak, jak szczególnie wymowna scena spalenia papierowej trumny z napisem „KAPITALIZM’.

Projekcję oglądamy zza szkolnej ławy, na której ułożono gotowe do wycięcia i sklejenia papierowe formy – te same, które wykorzystano w wideo. Przyjęcie tej specyficznej, wszystkim dobrze znanej perspektywy dodatkowo podkreśla wagę stawianych przez artystę pytań.

 

– Julia Tyszka
Mediacja Sztuki 1 rok, I stopnia

Powiększ
Zmniejsz