Magdalena Kondratowicz

Contract for the Future – program wideo

Program Contract for the Future dotyczył twórczości artystycznej, która jest jednocześnie swobodnym procesem, pewnego rodzaju spontaniczną aktywnością, ale jest również systemem pracy. Można by rzec, jest systemem bardzo „usystemowionym” – praktyką podlegającą ścisłym regułom, gdzie działania wykonywane są zgodnie z określonymi zasadami. Artyści podjęli refleksję nad twórczością, jako aktywnością i systemem oraz mierzą się z napięciami z tego wynikającymi.

Jak wcześniej wspomniałam, na przykładzie technologii zaistniałych na polu sztuk wizualnych, media organizują ludzką aktywność. Nie jest to jednak relacja jednostronna, sztuka także ma wpływ na technologie. Wikła je w konteksty i sieci znaczeń, potrafi również wyciągać je z porządku funkcjonalności oraz użyteczności, czyniąc je obiektami oglądania, refleksji czy nawet fetyszu. Sztuka mediów jest bardzo dobrym polem do działań eksperymentalnych, nie ma bowiem żadnych własnych konwencji, ale doskonale może polemizować z innymi dziedzinami sztuk oraz ich tradycją. Ponadto do granic możliwości przepełniona jest znaczeniami, zarówno na poziomie treści jak i formy.

Sztuka ta nie jest podwójnie kodowana oraz najpełniej wskazuje na swoją „medialność”, bycie medium.

– Magdalena Kondratowicz
kulturoznawstwo, UWr

Powiększ
Zmniejsz