Martyna Lepka

Jedną z prac, która wywarła na mnie wrażenie, był Inochód Uladzimira Pazniaka.

Nie była to do końca praca multimedialna. Artysta na podstawie instrukcji i rycin znalezionych w broszurze Sztuka w życiu codziennym z 1925 roku skonstruował kilka projektów – instalacji – modeli. Była to na przykład szafa zaprojektowana przez studentów z eksperymentalnej radzieckiej uczelni artystycznej, która, złożona dokładnie według schematu, okazała się nie do użycia. Elementy, z których została zbudowana, nie pasowały do siebie i powstała szafa, której nie można nawet zamknąć.

Myślę, że w tym projekcie ujawnione zostały błędy społecznej utopii, absurdy systemu politycznego. Tytuł Inochód, to „naturalny sposób poruszania się niektórych ssaków kopytnych i psowatych, polegający na unoszeniu jednocześnie obu kończyn z jednej strony ciała”. Autor chciał dzięki niemu ukazać polityczną pozycję artystów, do których się odnosi.

– Martyna Lepka
kulturoznawstwo, UWr

Powiększ
Zmniejsz