Martyna Lepka

Jasmin Vardi, Mothercode

Wideoinstalacja przedstawiała wywiad pomiędzy niewidzialną prowadzącą a dwoma animowanymi postaciami przedstawiającymi dzieci. Wideo to nawiązywało do powszechnej przede wszystkim w Izraelu, ale i na całym świecie edukacji dzieci w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Jak dowiadujemy się z opisu, odpowiedzi postaci na zadawane pytania są prawdziwymi odpowiedziami uzyskanymi od dzieci, których ta edukacja dotyczy.

Film ten był niepokojący, postaci odpowiadały językiem maszyn, jak gdyby ich jedyną rzeczywistością była ta cybernetyczna. Zdania były trudne, złożone ze skomplikowanych słów. Ukazywało to, moim zdaniem, system komputerowy i sieciowy oraz konsekwencje, jakie może za sobą nieść, gdy wkradnie się do świata dzieci. Instalacja ta dotykała między innymi problemu łatwej zmiany tożsamości w sieci.

– Martyna Lepka
kulturoznawstwo, UWr

Powiększ
Zmniejsz