Gardens of Negotiation

Mirosław Rogala (PL/US)
opera medialna – uwertura / instalacja interaktywna-nieinteraktywna, 2017

ŚWIATOWA PREMIERA

Zerwane jabłka, Most Brooklyński i Stambuł to źródła obrazowania składającego się na portret współczesnego Edenu, przekraczania mostów i kierunku, w którym zmierza cywilizacja. Aby przedstawiać ten powolny, historyczny proces, Rogala posługuje się wizualnymi alegoriami. Zaczerpnięte są one z wielu tradycji, począwszy od judeochrześcijańskiej mitologii, w której człowiek czyni sobie ziemię poddaną, przez symboliczną podróż w głąb nowojorskiego kosmopolityzmu, a skończywszy na opłakiwaniu zatraty indywidualnych tożsamości kulturowych w wyniku hybrydycznego przejęcia obcych wzorców kulturowych.

Projekt „Gardens of Negotiation” wyrasta z wcześniejszych zainteresowań Mirosława Rogali zjawiskiem zawłaszczania świata przyrody przez urbanizację i cyfryzację (czego wyrazem jest np. „Nature Is Leaving Us” z roku 1989). Proces tworzenia instalacji rozpoczął się od prostego, archetypalnego wręcz obrazu jabłka, który artysta przetwarzał cyfrowo, powiększając niektóre jego części, a zmniejszając inne, odwracając relację centrum i peryferii obrazu oraz wprowadzając zmiany kształtu i perspektywy. W kolejnym kroku artysta animował te obrazy, aby zmiany i przesunięcia zachodziły w czasie, dodając przy tym inne obrazy, podobnie przekształcone lub nieco mniej przetworzone. I tak, na przykład, obrazy Muru Berlińskiego nabierają organicznego i biologicznego wyglądu, natomiast obrazy jabłek przyjmują potężną, architektoniczną formę. Projekcja na czterech monumentalnych ekranach sprawia, że instalacja odwraca (i negocjuje) powszechne postrzeganie tego, co nieożywione i tego, co żywe, oraz tego, co trwałe, i tego, co skazane na niszczenie. Współpracownikiem Rogali w ramach tego projektu jest Noah Creshevsky, kompozytor z nurtu hiperrealizmu, który równolegle tworzy nowe dźwięki i układy wykorzystując odpowiednie materiały muzyczne.

Mirosław Rogala (PL), ur. w 1954 r., artysta wizualny, teoretyk sztuki, performer, autor instalacji, rysownik, grafik, fotograf i pedagog. Tworzy interaktywne instalacje, rysunki piórkiem i aerografem, rysunki komputerowe, fotografie cyfrowe i laserowe. Absolwent malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (1979), po studiach wyemigrował do USA. Wykładał sztuki multimedialne m.in. w Northwestern University w Chicago oraz Pratt Institute i Brooklyn College w Nowym Jorku. W 2000 roku – jako pierwszy Polak – obronił doktorat w zakresie sztuk interaktywnych na University of Wales pod kierunkiem prof. Roya Ascotta. Zasłynął jako twórca interaktywnej instalacji dźwiękowej w przestrzeni publicznej „e Garden” („Electronic Garden/NatuRealization”) w Chicago. Była to jedna z pierwszych na świecie permanentnych interaktywnych instalacji umieszczonych w przestrzeni publicznej.

Powiększ
Zmniejsz