WRO on Tour #20

Art Ii Biennial 2018: States of Matter
Huilinki Café, Ii (Finland)
pokaz: 4.06.2018 / 17:30

Zauważalnym rezultatem rozwoju technologii oraz naszej ludzkiej, drapieżnej postawy wobec planety i jej zasobów jest zmieniająca się definicja natury i ziemskiego ekosystemu. Ujmując to w nieco uproszczony sposób – dramatycznie zmienia się, rozumiana w szerokim ujęciu, substancja, z jakiej zbudowany jest świat, tym samym zmieniając także nas, ludzi. Holenderski artysta i teoretyk Koert van Mensvoort, dyskutując w eseju „Prawdziwa natura nie jest zielona” współczesną trudność odróżnienia tego, co naturalne od tego, co jest wytworem kultury, dochodzi do wniosku, iż „Kultura jest tym, co kontrolujemy. Naturą jest wszystko to, co posiada autonomiczną jakość i znajduje się poza oddziaływaniem ludzkiej mocy. W tej nowej klasyfikacji szklarniowe pomidory należą do kategorii kultury, podczas gdy wirusy komputerowe i korki samochodowe na naszych drogach mogą być rozważane jako zjawiska naturalne. Dlaczego jednak mielibyśmy je określać jako naturalne? Czyż nie jest to mylące? Przyporządkowujemy je do kategorii natury, ponieważ funkcjonują jak natura, nawet jeżeli nie są zielone”. (Koert van Mensvoort, „Real Nature is Not Green”, 2006, [w:] „Techno-Ecologies. Acoustic Space”, nr 11, red. Rasa Smite, Eric Kluitenberg, Raitis Smits, Ryga 2012)

Prace wideo ujęte w programie WRO on Tour #20 Substance Shift, prezentowane w ramach ostatnich dwóch edycji Biennale Sztuki Mediów WRO w latach 2015 i 2017, uwrażliwiają na te wielowarstwowe przemiany wydarzające się – w mniej lub bardziej ewidentny sposób – na naszych oczach. Woda lub jej brak występuje w nich jako motyw, odnoszący się do tychże przemian lub jako interfejs, łączący je z niechlubną rolą, jaką ludzkość odgrywa w tych procesach. W pewien sposób program podąża za kierunkiem i postępem zmian: od delikatności i majestatu czystej natury, jaka – stykając się z fenomenami kultury – podąża w stronę postapokalipytcznej, dystopijnej przyszłości.

 

PROGRAM:

Alexandre Larose (CA), brouillard #19, 2015, 10:00
Lukas Marxt (AT), Reign of Silence, 2013, 7:20
Mikhail Basov (RU) + Natalia Basova (RU), Film for Imaginary Music, 2014, 6:29
Jacek Zachodny (PL), It Is He Who, 2012, 4:36
Eden Auerbach Ofrat (IL), Scapegoat, 2014, 3:10
Emmanuel Avenel (CA) + Marie-France Giraudon (CA), Rejections, 2013, 3:15
Yuk-Yiu Ip (HK), The Plastic Garden, 2013, 11:00

przygotowanie i prezentacja: Agnieszka Kubicka-Dzieduszycka