fall up, float down
Ka-lun Leung (HK/PL)
wideo, 2015, 7:36

Ludzka percepcja zależy w dużej mierze od określonych punktów odniesienia. Najbardziej oczywistym przykładem jest postrzeganie upływającego czasu, który możemy odnieść do sekwencji następujących po sobie czynności. Jeśli więc proces spadania rozciągniemy ponad normę, będziemy trwać w zawieszeniu między unoszeniem się a upadkiem. Zaburzając poczucie czasu, zacieramy też granicę między obiektem a przedmiotem.

W „fall up, float down”, Kalun bada relacje pomiędzy hiperrealistycznymi reprezentacjami a rzeczywistością oraz między przestrzenią i jej postrzeganiem w ekstremalnej teraźniejszości.

Ka-lun Leung (HK), urodzony w 1985 roku, uzyskał dyplom magisterski na Wydziale Intermediów Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Jego prace, obejmujące wideo, fotografię, media cyfrowe i instalacje, badają idee dostępności, przezroczystości i naszego związku z systemami ikonograficznymi, takimi jak język, sztuka, symbole historyczne i związki frazeologiczne. Jego prace były wystawiane na wielu europejskich festiwalach, m.in. podczas Kassel Dokfest, Artists’ Moving Image Festival w Edynburgu i Les Instants Vidéo.