Fontalan 01
Alan Segal (AR)
wideo + skrypt + wydruk laserowy, 2016

„Fontalan 01” to projekt, który stanowi próbę przekładu typografii na obraz przy użyciu głosu. Jego nazwa to efekt żartobliwej gry słów nawiązującej do Fontany – typografii zaprojektowanej przez znanego argentyńskiego projektanta graficznego Rubéna Fontanę.

Znaki typograficzne to znaki umieszczone na literach alfabetycznych. Rysunki te służą sprzecznym celom: czytaniu i kontemplacji. Zwrócenie uwagi na czytelność wyklucza nacisk skierowany na widoczność. Typografia mogłaby również być matrycą rysunku. Czy można ponownie złożyć alfabet za pomocą nowego zestawu obrazów i odniesień

Artysta wykorzystuje 26 opisów potencjalnych rysunków. Recytacja tych opisów jest przetwarzana za pomocą prostego skryptu, który – bazując na dźwiękowej informacji zawartej w głosie – tworzy serię linearnych obrazów.