Inochód
Uladzimir Pazniak (BY/PL)
video installation, 2016

promotor: prof. dr hab. Kamil Kuskowski
kierunek: grafika
specjalność: multimedia
Pracownia Działań Audiowizualnych i Performatywnych
Akademia Sztuki w Szczecinie

Wizualny dokument socjalnej utopii, obracający się wokół przełomowych artystycznych praktyk awangardowych.

Na podstawie instrukcji i rysunków, dołączanych do popularnego magazynu z 1925 roku pt. „Sztuka w życiu codziennym”, artysta zrealizował kilka projektów, łącząc je w jeden dokument historyczny. Oparł się na projektach studentów i absolwentów artystycznej uczelni Wchutiemas, które już w pierwotnym założeniu były nie tyle wzorem, co raczej miały na celu wzbudzać u odbiorcy aktywność, pomysłowość i artystyczne myślenie.

Inochód to naturalny sposób poruszania się niektórych ssaków kopytnych i psowatych, polegający na unoszeniu jednocześnie obu kończyn z jednej strony ciała. Używając tego słowa jako tytułu instalacji, Pazniak zaznacza polityczną pozycję artystów, do których odnosi się w swojej praktyce.

Uladzimir Pazniak (BY/PL), urodzony w 1985 roku w Białoruskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej. Absolwent Wydziału Sztuki Grodzieńskiego Uniwersytetu Państwowego im. Janki Kupały oraz Wydziału Malarstwa i Nowych Mediów Akademii Sztuki w Szczecinie (dyplom magisterski, 2016). Pracuje z rzeźbą, rysunkiem, performansem oraz wideo. Jest laureatem stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2012) oraz nagrody Stowarzyszenia Autorów ZAiKS w VIII edycji konkursu „Najlepsze Dyplomy ASP” (Gdańsk, 2016). Najważniejsze wystawy to:Who Wants To Die?” (RK Gallery, Berlin, 2016),When The Shit Hits The Fan” (Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Warszawa, 2016) orazThe Gallery” (Zona Sztuki Aktualnej, Szczecin, 2016).