Instytut dla żywych rzeczy
Diana Lelonek (PL)
instalacja, 2016

„Center for Living Things” jest instytutem badawczym powołanym do życia w maju 2016 w celu badania, kolekcjonowania i upowszechniania wiedzy o nowych formach wzajemnych zależności pomiędzy przedmiotami i organizmami nie-ludzkimi. Wszystkie okazy zgromadzone w kolekcji Instytutu to porzucone przedmioty, zużyte niepotrzebne już towary – odpady systemu ludzkiej nadprodukcji, które stały się środowiskami życia dla wielu organizmów. Okazy te znalezione zostały na podmiejskich dzikich wysypiskach odpadów – w miejscach transgresji tkanek od-przedmiotowych i od-roślinnych. W systemie nadprodukcji towarów, nieustanny wymóg ciągłej aktualizacji posiadanych dóbr powoduje, że większość niepotrzebnych już rzeczy, z powodu ich nadmiaru, wymyka się całkowicie spod ludzkiej kontroli. Przedmiot wyzbyty swojej funkcji użytkowej, nadanej mu przez człowieka, zaczyna wchodzić w nowe relacje i współuczestniczy praktycznie we wszystkich procesach zachodzących w biosferze, tym samym nie można już definitywnie rozdzielić procesów ekonomicznych czy społecznych od tzw. procesów naturalnych. Center for the living things ma na celu zwrócić uwagę właśnie na te procesy, szukając połączeń i możliwych alternatyw. Na stałe okazy przechowywane i hodowane są na terenie Ogrodu Botanicznego w Poznaniu. Kolekcja ta jest stale poszerzana. Instytut organizuje też czasowe wystawy i prezentacje. Trwają również przygotowania nad wydaniem pierwszego w historii Atlasu Śmiecioroślin.

Diana Lelonek (PL), urodzona w 1988 roku, absolwentka wydziału Komunikacji Multimedialnej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Podstawą jej działań jest fotografia, którą łączy z innymi mediami, interesują ją działania z pogranicza bioartu. W roku 2016 powołała do życia instytut badawczy – Center For The Living Things. Laureatka międzynarodowych konkursów, m.in. Show Off na Miesiącu Fotografii w Krakowie (2014) i ReGeneration 3 w Musée de l’Elysée w Szwajcarii (2015). Swoje prace pokazywała m.in. Museo Amparo w Meksyku, Festiwal Fotografii Les Recontres d’Arles we Francji, CSW Zamku Ujazdowskim w Warszawie.