Matnia
Tomasz Hanoff (PL)
interaktywna instalacja wideo, 2016

promotor: prof. Wiesław Gołuch
kierunek: Sztuka mediów
Pracownia Perswazji Medialnej
Wydział Grafiki i Sztuki Mediów
Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu

Instalacja składa się z przestrzennego, interaktywnego „sterownika” w kształcie labiryntu oraz ośmiu animacji uruchamianych przez plastikowego żołnierzyka, przemieszczającego się w labiryncie. Każda z animacji odbywa się w stworzonej przez autora sugestywnej scenografii i ujawnia w sposób metaforyczny i ekspresyjny stany niepewności, lęku, zagubienia. Wszystkie, utrzymane w czarno-białej tonacji, poprzez zastosowane środki, klimat i dobór motywów niosą skojarzenia z filmami ekspresjonizmu lat 20. ubiegłego wieku.

Tomasz Hanoff, urodzony w 1990 roku, absolwent Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu (dyplom magisterski, 2016). Jego obszary zainteresowań to wideo, fotografia i animacja eksperymentalna. W warstwie znaczeniowej w swoich pracach podejmuje próbę odpowiedzi na obecne problemy dzisiejszego świata, zderzając je z własnymi doświadczeniami. Tworzy również muzykę hip-hop, jest autorem tekstów. Laureat Nagrody Publiczności Lubińskiego Biennale Sztuki (2012).