Oceanfront Manhunt
Yelena Zhelezov (US)
wideo, 2016, 4:39

Wideo jest zapisem wirtualnego spaceru po trójwymiarowym modelu domu na plaży Malibu wystawionego na sprzedaż przez stronę internetową biura nieruchomości i wycenionego na 3 miliony dolarów. Towarzyszący filmowi głos lektorski jest inspirowany wczesnosowiecką retoryką i myślą materialistyczną, która odrzuca uprzywilejowanie jednostki ludzkiej wobec innych bytów. Poprzez wyobcowanie przyziemnej czynności, jaką jest nabywanie dóbr, film bada możliwość reinterpretacji istniejących struktur ekonomicznych oraz relacji człowiek-rzecz.

Yelena Zhelezov (US / BY), urodzona w 1980 roku, pracuje z rzeźbą, filmem i performansem. Absolwentka CalArts. W swoich pracach poddaje analizie efekty fikcyjnych opowiadań, opartych o obrazy, opowiadając o sposobach formalizowania historii w wyobraźni publicznej. Jej prace były prezentowane w Hammer Museum, Museum of Jurassic Technology, Human Resources, Actual Size Gallery, NCCA Yekaterinburg, The Wende Museum. Jest gospodarzem audycji Spoken Film Radio w rozgłośni KCHUNG, LA. Mieszka i pracuje w Los Angeles i Połocku (Białoruś).