OPORAVAK
Charlie Tweed (GB)
wideo, 2016, 4:40

„OPORAVAK” wykorzystuje metodologię „odzyskiwania informacji” i rozwiązania problemów związanych z „naruszaniem integralności danych”. Film czerpie inspirację z rozwiązań i nomenklatury stosowanych w procesie „odzyskiwania danych” i zapewniania ich „pełnej widoczności” w kontekście technologii HD i dużych zbiorów danych. Można go zatem odczytywać jako alternatywny rodzaj filmiku instruktażowego lub monolog nieco przewrotnej maszyny hybrydowej. Proces odzyskiwania danych zostaje przeniesiony tym samym w zupełnie nowy kontekst, w którym interfejs, pojmowany jako podmiot odczuwający, może modyfikować nie tylko treści cyfrowe, ale i pozacyfrowe, a jego działania operują także na poziomie molekularnym.

Rwący się głos narratora ma za zadanie przykuć uwagę odbiorcy i uświadomić mu tkwiącą w ludzkiej naturze potrzebę klarowności przekazu. Równocześnie, poprzez ujawnianie narzędzi programowych i zastosowanych w filmiku efektów wideo, autor stara się zwrócić uwagę widza na wszechobecne w kulturze post-internetowej triki służące modyfikowaniu naszej percepcji zmysłowej i dźwiękowej. Ostatnia część filmu prezentuje „mechanizm sensoryczny”, umożliwiający modyfikację dowolnego materiału wizualnego oraz nawiązanie łączności i manipulowanie podświadomością obserwatora.

Charlie Tweed (GB) urodzony w 1974 roku, artysta i naukowiec z Bristolu. Ukończył studia magisterskie w Goldsmiths College of Art w Londynie. Obecnie, dzięki stypendium Arts and Humanities Research Council, kończy studia doktoranckie na Kingston University. Najważniejsze pokazy indywidualne: „Notes” I, II i III w Spike Island w Bristolu, „Animate Projects” i „Alma Enterprises” w Londynie; „i am algorithm” w Aspex, Portsmouth i Exeter Phoenix.Ważniejsze pokazy grupowe: „Selected VI” (podróżujący program Videoclubu), „Both Sides Now III” (pokazy w Azji Wschodniej z cyklu Videoclub); „Silent Signal” (różne lokalizacje); Festiwal Filmów Krótkometrażowych w Oberhausen, „Cold Bodies, Warm Machines” w NRW-Düsseldorf; Inland Art Festival; „dragged down into lowercase” (Sommerakademie) w Centrum Paula Klee w Bernie w Szwajcarii; „The Box Season 5”, Centrum Sztuki Aberystwyth w Walii; „The London Open” w Whitechapel Gallery.