Postcard eXotica
Diego Ramirez (MX/AU)
instalacja wideo, 2016

„Postcard eXotica” to 30-minutowy film HD, będący odtworzeniem kolekcji znalezionych fotografii, pochodzących z lat 1900-1930, amerykańskich pocztówek przedstawiających stereotypowe wizerunki Meksykan. Praca próbuje przedstawić spojrzenie człowieka Zachodu poprzez ujęcie obrazów jako scen filmowych i odtworzenie warunków ich realizacji – szczególnie poprzez sposób ich ujęcia, wystawienia, oświetlenia i filmowania. W szerszym ujęciu dzieło Ramireza to pastisz wczesnej kinematografii z elementami współczesnego popu i horroru, który śledzi sposby, w jakie dzisiaj przejawiają się uprzedzenia.

Diego Ramirez (MX/AU), urodzony w 1989 roku, ukończył RMIT University oraz Monash University. Pracuje z różnymi formami medialnymi, w tym z wideo. W swojej praktyce podejmuje problem postkolonializmu we współczesnej kulturze audiowizualnej. W 2016 roku w ACMI odbyła się jego indywidualna wystawa w MARS Gallery, której towarzyszyła projekcja w Studio 1 w ACMI w Melbourne. Do ważniejszych wystaw zbiorowych zalicza: „Screen Sector” w Art Central Hong Kong (2017), „The Return of Ghosts” w Hong Gah-Museum (2014), oraz „Unco” w Torrance Art Museum (2013). Jest reprezentowany przez MARS Gallery w Melbourne w Australii.