Pustostany
Krystian Grzywacz (PL)
animacja, 2016

promotor: prof. Grzegorz Klaman
kierunek: Intermedia
specjalność: Rzeźba
Pracownia Działań Transdyscyplinarnych
Wydział Rzeźby i Intermediów
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

„Pustostany” to animacja prowadzona na spółkę przez Krystiana Grzywacza i jego komputer osobisty. Została zbudowana na błędach wynikających z niedoskonałości procesów percepcyjnych narzędzia służącego do wykonywania trójwymiarowych skanów oraz umożliwiającego zapis ruchu istot człekokształtnych. Praca jest pączkiem myśli o człowieku coraz gęściej splątanym nowoczesnymi technologiami.

Krystian Grzywacz (PL), urodzony w 1994 r., absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku (dyplom licencjacki, 2016). Członek kolektywu artystycznego Gnojki, zajmuje się sztuką wideo, animacją, VR i rzeźbą. Obecnie oddany jest różnym odcieniom symulacji. Jego prace pokazywane były na wystawach: (Nie)obecność w Galerii Labirynt (Lublin, 2016), Obchody końca lata w Willi na Goyki (Sopot, 2016) oraz podczas Interference Festival 2016 w gdańskim Teatrze Szekspirowskim.