REMAP: Roland Electro-Mechanical Audio Plotter
Signal to Noise – Niall Quinn + Oliver Wilshen (UK)
instalacja, 2015

Prototyp elektro-mechanicznego urządzenia dźwiękowego łączy ploter Roland DXY, wyszłą już z użycia technologię drukowania z lat 80. oraz kasety audio, w celu odtwarzania zarejestrowanych nagrań dźwiękowych z magnetycznie zakodowanej powierzchni taśmy audio. Powstała instalacja jest asamblażem łączącym różne epoki marginalizowanych technologiach, hybrydycznym urządzeniem do rysowania dźwięków, zdolnym do przywoływania i eksplorowania mediów archiwalnych. Utrwalone w nagraniach narracje, pełne zakłóceń i fragmentaryczne, błądzą od chronologicznego porządku do nieliniowości.

Projekt „REMAP” koncentruje się na zapomnianych artefaktach i technologiach z zamiarem wykorzystania owych archiwalnych urządzeń do krytyki wpływu obecnej zglobalizowanej cyfrowej i technologicznej kultury konsumpcyjnej na współczesną rzeczywistość. Projekt eksploruje znaczenia zjawiska Zombie Media, „żywych trupów kultur medialnych”, zgromadzonych mas odpadów elektronicznych i trwającej fizycznej egzystencji obiektów, kóre wyszły już z użycia.