RPN
Paweł Janicki (PL)
instalacja interaktywna, 2017

Premierowa instalacja stale współpracującego z Centrum Sztuki WRO wrocławskiego artysty Pawła Janickiego.

„RPN” to instalacja wykorzystująca tzw. „odwrotną notację polską” do tworzenia interaktywnej kompozycji wizualno-muzycznej z elementami live coding’u i interakcji poprzez urządzenia mobilne odbiorców oraz dane pobierane w czasie rzeczywistym z Internetu i satelitów.

Odwrotna notacja polska (ONP lub RPN, ang. reverse Polish notation) to sposób zapisu wzorów matematycznych w którym znak wykonywanej operacji umieszczony jest po operandach, np. „2 + 2” w ONP to „2 2 +”; jest dziełem przede wszystkim Jana Łukasiewicza, polskiego matematyka ze Lwowa, członka działającej w międzywojniu tzw. Polskiej Szkoły Matematycznej, której dokonania są uważane za istotne dla rozwoju matematyki i nauk o informacji na świecie. Janicki w „RPN” nie tylko posługuje się odwrotną notacją polską jako techniką matematycznej i artystyczną, ale też gra z potocznym znaczeniem odwrotności, rozumianej jako zmiana istniejącego porządku i zdolność do niezgody i pójścia „pod prąd”.

Istotną częścią instalacji jest utwór stworzony w środowisku SuperCollider i udostępniony na wolnej licencji do dalszych twórczych przekształceń.

Paweł Janicki (PL), urodzony w 1974 roku, polski artysta niezależny. Reżyser interakcji i producent pracujący z estetyką mikrodźwięku i kompozycją algorytmiczną. Twórca interaktywnych, audiowizualnych systemów, instalacji i performansów, rozwijający nowe narzędzia softwarowe i interfejsy. Jego niełatwe do sklasyfikowania prace, w których skład wchodzą improwizowane dźwięki, programowanie na żywo, protokoły komunikacyjne i hacking, prezentowane były na wielu festiwalach i wydarzeniach poświęconych sztuce współczesnej, takich jak: Ars Electronica Linz, Transmediale Berlin, Biennale Sztuki Mediów WRO we Wrocławiu. Pośród ważniejszych nagród jakie otrzymał jest netarts.org przyznany przez Tokijski Uniwersytet Haramachida (2004) oraz Złoty Medal Prague Quadrennial (2015) za projekt zrealizowany w intermedialnym zespole. Jego realizacje są wymieniane przez Society of Algorithm pośród najbardziej znaczących osiągnięć.