Shizen?Natural
Christin Bolewski (DE)
wideo, 2015/2016, 7:16

„Shizen” to japońskie słowo oznaczające „naturę”. Wideo odwołuje się do Makimono – tradycyjnej japońskiej książki ilustrowanej w formie rozwijanego poziomo zwoju. Każdego roku przyroda przechodzi przez ten sam, niezmienny cykl: wiosna zmienia się w lato, lato w jesień, a jesień w zimę. Wraz z upływem czasu obserwujemy także degradację naturalnego środowiska. Ludzkość stoi przed globalnym dylematem – współistnieć w harmonii z naturą czy postawić na jej kontrolę i eksploatację?

Autorski wideo-zwój „Shizen?Natural” stanowi ilustrację do wiersza słynnego japońskiego poety, Yamabe no Akahito, stwarzając pole do refleksji nad wzajemną relacją tradycji i postępu kulturowo-technologicznego.

Tradycyjne wschodnie pojęcie multiperspektywy i koncepcja niekończącej się, „zwojowej” narracji zostają poddane analizie w kontekście mediów cyfrowych i wirtualnych, gdzie głębia i układy cząstek mieszają się z nagranym na żywo materiałem wizualnym.

Christin Bolewski (DE), urodzona w 1966 roku, absolwentka Akademia Sztuki Mediów w Kolonii. W swoich poszukiwaniach artystycznych skupia się na krytycznej analizie potencjału estetycznego mediów cyfrowych w kontekście sztuk filmowych i audiowizualnych. Jej zainteresowania oscylują wokół instalacji wideo, technik mieszanych, możliwości rekultywacji i doskonalenia tradycyjnych koncepcji/form artystycznych i filmowych, narracji nieliniowych, ruchomych i nieruchomych obrazów, filmu i fotografii.

Laureatka Nagrody Specjalnej Programu 2. Telewizji Polskiej podczas Biennale Sztuki Mediów WRO 97, nagrody UNESCO Webprize 1998, a także wyróżnienia podczas festiwalu Videoformes w Clermont-Ferrand (2002).