Total Algorithms of Partiality
Johanna Bruckner (AT)
wideo, 2016, 19:11

Taniec jako punkt wyjścia do analizy zmian w logistyce społecznej hamburskiej dzielnicy Hafencity. Artystka bada rolę współczesnej organizacji pracy i możliwe kierunki jej rozwoju w kontekście kontrowersyjnej inwestycji na dawnych terenach portowych. Jakie jest stanowisko związków zawodowych w sprawie złożonych i niestabilnych układów sił w nowej dzielnicy? Jaką formę zbiorowego oporu uda im się wypracować? Ruchy tancerzy są determinowane przez ich wewnętrzne algorytmy – cielesne kody, niezależne od zewnętrznych systemów kontroli. Z ruchu wyłania się własna logistyka społeczna, rodząca konieczność natychmiastowej redefinicji i reorganizacji struktur pracy.

Johanna Bruckner (DE), urodzona w 1984 roku w Wiedniu, obecnie mieszka i pracuje w Hamburgu i Zurychu. Studiowała sztukę, kulturoznawstwo i antropologię społeczną w Wiedniu, Berlinie, Nowym Jorku, Sztokholmie i Hamburgu. W centrum jej zainteresowań znajdują się warunki pracy w kontekście systemu kapitalistycznego, zorganizowanego wokół nowych technologii. Jej dzieła pokazywano, m.in. w Migros Museum für Gegenwartskunst w Zurychu, Villa Croce w Genui i Galleri Box w Göteborgu. Bruckner jest stypendystką m.in. programu Hamburg Stipendium (2016), a od 2017 roku odbywa staż stypendialny w Centrum Paula Klee. Artystka wykłada też na Uniwersytecie Sztuki w Zurychu.