East-Ukrainian Complex
— Східноукраїнський Комплекс
Art-cluster R+N+D – Anton Lapov (UA) + Maxim Losev (UA)
instalacja multimedialna, 2015

Pracę można rozpatrywać jako rodzaj ostrzegawczego wyświetlacza , z zastosowaniem perspektywy archeologii mediów. W ostatnich latach ciągły stan wyjątkowy i bezpośrednia przemoc wykorzystująca media technologiczne i komunikacyjne stały się normą we wschodniej Ukrainie. Takie okoliczności z kolei kształtują intensywną refleksję artystyczną na temat tożsamości w epoce estetyzacji zabójczych dronów oraz przesądzają o roli sztuki (mediów) w doskonałym społeczeństwie (dokonanej) przyszłości. Będąc uchodźcami artyści starają się przepracować traumę związanąz głębokim doświadczeniem bycia celem militarnym.

Jednocześnie instalacja jest nieustannym wielodyscyplinarnym badaniem historii ewolucji industrialnej. Niszczejące środowisko przemysłowe Donbasu określa specyfikę ducha w warunkach techno-antropologicznego przetrwania, a także pasję, z jaką artyści przetwarzają pozostałości radzieckiego kompleksu wojskowo-przemysłowego.

Anton Lapov (UA), urodzony w 1984 roku w Ługańsku. Jest artystą medialnym, muzykiem, badaczem i niezależnym kuratorem działającym w Kijowie. Ukończył Uniwersytet Narodowy „Akademia Kijowsko-Mohylańska” (Prehistoria i Archelologia – studia magisterskie). Uczęszczał do New Art School (kurs: Sztuka mediów dla praktyków, Kijów, 2013), był także uczestnikiem 4. edycji Moscow Curatorial Summer School (2015). Twórca Art-cluster R+N+D – platformy służącej kreatywnej współpracy pomiędzy artystami, muzykami i hakerami z regionu Donbasu. W 2015 roku, wspólnie z Lorin Lozovoy utworzył Critical Archiving Laboratory – interdyscyplinarną grupę artystyczną poświęconą ponownemu przyjrzeniu się koncepcjom muzeologicznym. Pracuje i mieszka w Kijowie.

Maxim Losev (UA), urodzony w 1986 roku w mieście Krasnodon. Ukończył studia magisterskie z automatyki i technologii komputerowych na East-Ukrainian National University. Artysta medialny, fotograf, inżynier radiowy, haker, badacz. Jeden z czołowych członków Kharkiv Hackerspace (KHacker Space). Brał udział w licznych projektach na styku nauki, hakingu i sztuki. Mieszka i pracuje w Charkowie.