Vintage Print
Siegfried A. Fruhauf (AT)
wideo, 2015, 12:30

Medialny tryptyk w czasie jako niezwykła podróż badawcza: krajobraz animuje się w rytmie cykających świerszczy, przeskakuje z miejsca na miejsce i na naszych oczach ewoluuje zarówno jako medium filmowe, jak cyfrowe. Kiedy obrazy następują jeden po drugim i można rozróżnić stroboskopowe migotanie patyny taśmy filmowej, przenosimy się płynnie w medialnie rytmiczną czasowość filmu analogowego. Kiedy obraz nakłada się i miarą czasu stają się głównie mutacje pikseli, tempo filmu zaczynają odmierzać cyfrowe algorytmy. (Alejandro Bachmann)