When a Circle Meets the Sky
Carla Chan (HK)
wideo, 2016, 4:20

Praca rozważa intrygujący związek pomiędzy naturą, technologią i czynnikiem ludzkim. Nakręcona została na Pustyni Mojave (USA) oraz w resorcie Melchsee-Frutt w Szwajcarii przy pomocy specjalnego wiatrowskazu, który rejestrował odbijający się lustrze krajobraz, uzależniony od kierunku i prędkości wiatru.

Kino konwencjonalne jest medium jednokierunkowym, pozwalającym uchwycić obrazy pojawiające się przed kamerą. W pracy „When a Circle Meets the Sky”, kamera patrzy zarówno przed, jak i za siebie. Z tą jednak różnicą, że to wiatr, a nie operator, wybiera nasz punkt widzenia.

Naturalna siła kręci film bez udziału człowieka, zwiększając tym samym poczucie izolacji na bezludnej pustyni. Jednocześnie zmienia nasze wyobrażenia na temat związków pomiędzy człowiekiem, naturą i technologią w procesie artystycznej kreacji.

Carla Chan (HK), urodzona w 1989 roku, licencjat uzyskała w School of Creative Media, City University of Hong Kong. Pracuje z wieloma mediami, w tym z wideo, instalacjami, fotografią i realizacjami interaktywnymi. Chan uważa sztukę nowych mediów zarówno za bodziec czynnie przyczyniający się do rozwoju nowych technologii, jak również za nieskończone pole artystycznej ekspresji.

Minimalistyczne prace Chan często igrają z nieostrymi granicami pomiędzy rzeczywistością i iluzją oraz formą i abstrakcją. Jej ostatnie realizacje skupiają się na ambiwalencji natury. Tworzy pomost pomiędzy naturalną transformacją i nieprzewidywalnymi algorytmami komputerowymi, jej prace zachowują spójną dynamikę pomiędzy formą, środkiem i treścią.

Mieszka i tworzy w Berlinie i Hong Kongu.