Biennale WRO 2019 / CZYNNIK LUDZKI

Tematem Biennale Sztuki Mediów WRO 2019 w 30-lecie WRO jest CZYNNIK LUDZKI.

Układy o rosnących zdolnościach, środowiska sztucznej inteligencji, wiedza i władza inicjujące relacje samonapędzające się w rozległych sieciach, życia naturalne i sztuczne, pozaludzkie perspektywy poznawcze, umieszczają w nowym kontekście aspekt ludzki. Na ile podległy jest technologii, na ile i z jakiego punktu widzenia autonomiczny, nieprzewidywalny, wadliwy, kreatywny.

Biennale WRO stanowi główne forum sztuki nowych mediów w Polsce i należy do wiodących wydarzeń artystycznych w Europie. Od swego powstania w 1989 roku, prezentuje sztukę tworzoną elektronicznymi i cyfrowymi środkami kreacji i komunikacji, eksploruje współczesne terytoria twórczości oraz buduje perspektywę krytyczną wobec aktualnych problemów sztuki, technologii i społeczeństwa.

Co dwa lata Wrocław staje się miejscem prezentacji wybranych najnowszych realizacji artystycznych, połączonych z dyskusjami i spotkaniami z twórcami i ludźmi nauki, odbywającymi się z udziałem publiczności oscylującej w zmiennej dynamice pomiędzy kontemplacją i namysłem, przeżyciem i konfrontacją.

Kolejne edycje Biennale WRO w różnorodny sposób stawiają pytanie o twórczą postawę wobec nowych technologii oraz nowych zagadnień powstających na przecięciu sztuki i nauki, aktywności twórczej i społecznej.

Wydarzenia otwarcia 15-19 maja 2019

Nabór zgłoszeń został zamknięty 15 listopada 2018. Dziękujemy za wszystkie nadesłane prace! O wynikach naboru i przyjęciu prac do programu Biennale WRO 2019 zgłaszający zostaną poinformowani indywidualnie.

Ogłoszenie wyników preselekcji: do końca stycznia 2019

Powiększ
Zmniejsz