WRO ON TOUR #12

TRAFO Trafostacja Sztuki / Szczecin
pokaz: 10.03.2018 / 17:00

Projekcja WRO on Tour w szczecińskim TRAFO odbywa się pod hasłem Relokacje | Migracje | Transakcje. Blok prac wideo nawiązuje do problematyki dobrowolnych lub wymuszonych intro- i exodusów oraz proponowanych aktywności umożliwiających – w zależności od chwilowych potrzeb – wzmocnienie odczuć: alienacji, bądź swojskości.

program:

Shota Yamauchi (JP), Tidal Wave, 2016, 8:15
Beate Hecher (AT) + Markus Keim (IT), Mediterranean Sea, video, 2016, 9:00
Harriet Fleuriot (GB) + Sarah Cockings (GB), Plasma Vista, 2016, 7:31
Exchange of the Rat (JP), My Ummah, Dawn Has Appeared [feat. Hatsune Miku], 2015, 4:29
Jana Shostak (BY/PL), kocham Cię!, 2:26
Jacek Zachodny (PL), Go back to Europe, 7:20
Elena Artemenko (RU), Soft Power, 2016, 10:04

przygotowanie i prezentacja: Paweł Janicki, Paulina Ostrowska

Powiększ
Zmniejsz