Penguin Pool
Katharina Swoboda (AT)
wideo, 2015, 3:20

Basen dla pingwinów w londyńskim zoo, zaprojektowany przez rosyjskiego emigranta Bertholda Lubetkina w roku 1934, jest jedną z najważniejszych modernistycznych budowli w Wielkiej Brytanii. W 2004 roku pingwiny przeniesiono ze względu na troskę o ich dobrostan. Od tej pory ikoniczna konstrukcja stoi „pusta”, ożywiana jedynie wodą tryskającą z fontann. Na wideo pustka ta spotęgowana jest dzięki zamaskowaniu otoczenia. Pozbawiony kontekstu ogrodu zoologicznego „basen dla pingwinów” ponownie staje się modelem utopijnym. Angielskie słowo „basen” – pool – czytane wspak staje się „pętlą” – loop. Zaś idea pętli jest kluczowa dla koncepcji montażu. W jednej pętli każdy obraz pokazywany jest dwa razy: najpierw obrazy pokazywane są po kolei, a następnie dwa obrazy łączą się, tworząc nowy obraz.

Katharina Swoboda (AT), urodzona w 1984 roku, absolwentka University of Applied Arts w Wiedniu (2012), a od 2014 roku studentka interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w HFBK w Hamburgu. Pracuje głównie z wideo. Interesują ją relacje między architekturą, praktyką archiwistyczną i narzędziami audiowizualnymi w różnych kontekstach, np. ogrodu zoologicznego. Jej prace były ostatnio prezentowane m.in. podczas Mediterranea 18 Young Artists Biennale w Tirana i Durrës (Albania, 2017), w National Gallery w Sofii (Bułgaria, 2017), czy Neue Galerie w Grazu (2016). Jest laureatką wielu stypendiów i nagród, m.in. rządu regionalnego Styrii. Jest członkiem Golden Pixel Cooperative w Wiedniu.

dźwięk: Sara Pinheiro